Význam finančného vzdelávania v komunite

„Iba finančne gramotný občan má šancu pochopiť a prežiť súčasné reformy.“

Workshop Význam finančného vzdelávania v komunite sa realizuje ako aktivita úspešného projektu
Škola rodinných financií, ktorý 5.rok šíri rozvoj finančnej gramotnosti prostredníctvom lektorov
ŠRF v komunite na území celého Slovenska.

Termín konania:
streda 20. marca 2013, 9:00 - 15:30 hod.

Miesto konania:
Hotel City*** Bratislava, Seberíniho 9

Čo je cieľom?

  • Poukázať na význam finančného vzdelávania občanov v komunitách, sociálne znevýhodnených skupín mladých ľudí a dospelých občanov a tým pomôcť zlepšiť ich životnú úroveň a pôsobiť preventívne proti chudobe.
  • Cez praktické činy ukázať ako sa dá šíriť sociálno-finančná gramotnosť v komunitách a vyhodnotenie 4. ročnika ŠRF.
  • Podnietiť spoluprácu inštitúcii v komunite pri rozvoji sociálno-finančnej gramotnosti a tým reagovať na novovznikajúce potreby detí a dôležitých dospelých.

Ako budeme pracovať?

Workshop bude realizovaný formou interatkívnej diskusie s lektormi a účastníkmi vzdelávacích seminárov. Zároveň bude ideálnym miestom pre sieťovanie oficiálnych predstaviteľov v oblasti školstva, predstaviteľov biznisu, bankových inštitúcií s realizátormi inovačných vzdelávacích projektov – ľudí s rovnakými profesionálnymi záujmami. Worskhop umožní rozvinúť diskusiu u odbornej verejnosti a poskytnúť argumenty pre intenzívnejšiu podporu aktivít riešiacich nízku finančnú gramotnosť našej populácie.

Miesto konania workshopu

Veronika Masárová
Koordinátorka workshopu
veronika@nds.sk
mobil: +421 904 702 663

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 71

Jana Ridillová
PR manažérka NDS
janar@nds.sk
mobil: +421 911 702 664

Provident Financial, s.r.o
Mlynské nivy 49
821 09 Bratislava
tel: 02 598 006 57

Workshop organizuje Nadácia pre deti Slovenska Bratislava. Projekt finančne podporuje Provident Financial.
Workshop sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky